ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

 

Στοιχεία Εταιρείας

  • Επωνυμία: ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
  • Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 3, 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΘΗΝΑ
  • Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 141581802000
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8774100
  • Fax: 210-8774111

Έγγραφα Δημοσιότητας