ΡΟΚΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ριζαρείου 3 - Χαλάνδρι 15233 - Αθήνα
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 8834201000
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8774100
Fax: 210-8774111


Οικονομικές Καταστάσεις