ΑΕΛΙΑRED ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ABEE

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 

  • Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 157738827000
  • Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ριζαρείου 3, 152 33 Χαλάνδρι – Αθήνα
  • Τηλ: 210 8774100
  • Fax: 210 8774111
  • Ε-mail: info@iberdrola.gr

Οικονομικά στοιχεία

2022

2021