IBERDROLA RENEWABLES POLSKA

Iberdrola: Światowy lider OZE w Polsce

Jesteśmy liderem transformacji energetycznej i jednym z największych producentów energii na świecie. Dążymy do umocnienia naszej pozycji na rynku OZE w Europie – włączając w to rozwijające się rynki, takie jak Polska. 

Aktualnie posiadamy w Polsce portfolio złożone z 5 lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 212,8 MW. Planujemy też inwestować w nowe projekty na polskim rynku. W obszarze naszego zainteresowania są instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, lądowe i morskie farmy wiatrowe oraz cable pooling.

Iberdrola Renewables Polska w liczbach

Nasze farmy wiatrowe w Polsce

Farma Wiatrowa Podlasek

Zlokalizowana w gminie Biskupiec (powiat nowomiejski), w województwie warmińsko-mazurskim, farma posiada łączną moc zainstalowaną 15,5 MW i składa się z 7 turbin. Elektrownia została przejęta przez Iberdrolę i oddana do użytku w 2023 roku. Będzie produkować ok. 50 GWh rocznie. Energia z instalacji Podlasek jest sprzedawana T-Mobile w ramach umowy PPA. 

Własność: Monsoon Energy Sp. z o. o. (spółka zależna Iberdroli)

Farma Wiatrowa Wólka Dobryńska

Farma o mocy 34 MW, zlokalizowana w gminie Zalesie (powiat bialski), w województwie lubelskim. Rozpoczęła produkcję w 2023 roku. 10 turbin należących do tej elektrowni wytwarza ponad 90 GWh rocznie. 

Własność: Pon-Therm Farma Wólka Dobryńska Sp. z o.o.  (spółka zależna Iberdroli)

Farma Wiatrowa Zopowy

Działająca na terenie gminy Głubczyce (województwo opolskie) farma, oddana do użytku w latach 2013 i 2015 (dwa etapy), o łącznej mocy zainstalowanej 30 MW. Produkuje około 65 GWh rocznie. Składa z 15 turbin i produkuje ok. 65 GWh rocznie. Iberdrola przejęła ją w 2021 roku.
 
Własność: SOUTHERN WINDFARM Sp. z o. o. (spółka zależna Iberdroli)

Farma Wiatrowa Korytnica I

Elektrownia położona w gminie Korytnica (powiat węgrowski) w województwie mazowieckim. Jest największą farmą wiatrową Iberdroli w Polsce. Posiada 25 turbin o łącznej mocy zainstalowanej 82,5 MW i produkuje rocznie ponad 250 GWh. Elektrownię oddano do użytku w 2016 r. Iberdrola sfinalizowała jej zakup w 2021 roku.
 
Własność: WIND FIELD KORYTNICA Sp. z o. o. (spółka zależna Iberdroli)

Farma Wiatrowa Korytnica II

Projekt o mocy zainstalowanej 50,4 MW, zlokalizowany na granicy gmin Korytnica i Wierzbno (powiat węgrowski) w województwie mazowieckim. Produkcja z Korytnicy II będzie sprzedawana w drodze umowy zakupu energii (PPA) spółce Statkraft. Nowa elektrownia będzie produkować ponad 150 GWh rocznie, co odpowiada zapotrzebowaniu 40 tys. gospodarstw domowych. Iberdrola zakończyła budowę Korytnica II w grudniu 2022 roku.

Własność: Passat Energy Sp. z o. o. (spółka zależna Iberdroli)

 

Kontakt:

Iberdrola Renewables Polska Sp. z o. o.
Prosta 51
00-838 Warsaw

biuro@iberdrola.es
 

Iberdrola globalnie

Iberdrola jako kluczowy gracz na świecie przewodzi transformacji energetycznej w kierunku dekarbonizacji. Dzięki ponad 170-letniej historii jesteśmy światowym liderem OZE, dystrybucji i magazynowania energii; firmą, która jest dziś bardziej solidna, zrównoważona i zróżnicowana niż kiedykolwiek. 

Dwudziestoletnie doświadczenie w rozwijaniu projektów OZE daje nam szerokie doświadczenie i wiedzę, którą możemy przenieść na nowe rynki. 

Jesteśmy bardzo zaangażowani w budowanie zeroemisyjnej przyszłości gospodarek we wszystkich krajach, w których działamy. 

Grupa Iberdola dostarcza energię niemal 100 milionom ludzi w kilkudziesięciu krajach świata. Koncentrujemy się na energii odnawialnej (onshore, offshore i PV), inteligentnych sieciach i inteligentnych rozwiązaniach dla klientów. Nasze głównie rynki to Europa (Hiszpania, Wielka Brytania, Portugalia, Francja, Niemcy, Włochy i Grecja), Stany Zjednoczone, Brazylia, Meksyk i Australia. Jesteśmy również obecni na rynkach rozwijających się, takich jak m.in. Japonia, Tajwan, Irlandia, Szwecja i Polska. 

Nasze osiągnięcia i inwestycje zrealizowane na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat pokazują nasze zaangażowanie w budowę zrównoważonego modelu energetyki, opartego na solidnym, zrównoważonym zarządzaniu środowiskowym i społecznym. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w naszym Planie Strategicznym na rok 2025, który obejmuje rekordowe inwestycje mające na celu dalsze wspieranie transformacji energetycznej.

Dbamy o nasze otoczenie

W Iberdrola dbamy o to, aby nasza działalność miała pozytywny wpływ na otoczenie. Promujemy energię odnawialną jako siłę napędową rozwoju obszarów wiejskich. Przyczyniamy się do trwałego ożywienia gospodarczego na obszarach, na których działamy, umożliwiając tworzenie lokalnych miejsc pracy.  Realizujemy liczne inicjatywy społeczne w wielu obszarach, takich jak m.in. edukacja, sport czy pomoc grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

Kontakt dla społeczności lokalnych – pytania i skargi:

kontakt@iberdrola.es

Dla mediów

Kontakt dla mediów: 
Agnieszka Pakuła
Public Affairs Manager
apakula@iberdrola.es