ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οικονομικά στοιχεία

2021

2020

2019